“Balti meri sõjatules 1939-1945” – Eesti Akadeemiline Sõjaajaloo Selts

“Balti meri sõjatules 1939-1945”

Laupäeval, 28. oktoobril 2017 pidas Eesti Akadeemiline Sõjaajaloo Selts Eesti Ajaloomuuseumi Maarjamäe lossi tallihoones oma traditsioonilist sügiskonverentsi. Seekordse konverentsi teemaks oli “Balti meri sõjatules 1939-1945”. Ettekannetega esinesid Seltsi auesimees Mati Õun„Juminda miinilahing 28.–29. august 1941“, Vladimir Lapin (Peterburi) „Teise maailmasõja Balti regiooni sündmuste kajastamine nõukogude ja postnõukogude historiograafias“, Pavel Petrov (Peterburi)„Punalipulise Balti laevastiku lahingoperatsioonid Talvesõjas 1939–1940“, Jurijs Melkonovs (Riia) „Riia Boston – nõukogude pommitaja A-20 saatusest Teises maailmasõjas“, Urmas Selirand „Hiiumaa militaarmälestised“ ning Seltsi liikmed Reet Naber „Mõningaid meremeeste põgenemislugusid punavõimu haardest kaasaegsete jutustuste põhjal“ ja Peedu Sammalsoo „Eesti ujuvvahendid Saksa võimude käsutuses 1941 – 1945“.