Kalev ja Lembit. Eesti allveelaevade lugu – Eesti Akadeemiline Sõjaajaloo Selts

Kalev ja Lembit. Eesti allveelaevade lugu

Hanno Ojalo

Üks (peaaegu) täiuslik raamat

Arvustus

Arto Oll

Kalev ja Lembit. Eesti allveelaevade lugu

Kirjastus Argo ja Eesti Meremuuseum. 2017

 

Tallinna ülikooli doktorandi Arto Olli 270 lk paksune raamat Eesti allveelaevadest kujutab endast imetlusväärset uurimust Eesti mereväe aust ja uhkusest – Kalevi ja Lembitu saatusest. Lugeja saab ülipõhjaliku ülevaate Eesti allveelaevade ehitamisest, koduteest, teenistusest Eesti merejõududes, tegevusest maailmasõja päevil ja edasisest saatusest. Autor käsitleb üksikasjalikult ka allveelaevameeskondade komplekteerimist ja eraldi on ära toodud ka ohvitseride elulood. Samuti on teos varustatud hulgaliste lisadega, mis annavad detailse ülevaate kõigest, mis allveelaevadega seotud oli – isegi sideaparatuuri üksikasjadest ja väljavahetatud seadmetest.

Kui lisada veel kaunis kujundus ja ligikaudu sada erinevat fotot, skeemi ja joonist, siis võib julgelt öelda, et küllap ei ole mitte ühegi Eesti sõjalaeva kohta niivõrd põhjalikku uurimust ilmunud. 474 viidet võimaldavad põhjalikumal uurijal esitatud fakte kontrollida või veelgi süvitsi minna.

Kuid ei ole maailmas olemas raamatuid ilma puudusteta. Arvustajale torkas silma kaks häirijat – raamatu lõpus puudub kasutatud allikate loetelu (allikad on toodud ära viidetes), samuti on Arto Oll kasutanud raamatus läbivalt arhailisi termineid nagu suurtükilaev ja miiniristleja (selmet suurtükipaat ja hävitaja). Kuid võrreldes ülejäänud osa headusega on see muidugi köömes.

Igal juhul on raske uskuda, et ühe Eesti laeva kohta võrdväärset teost lähiajal oodata on. Kui midagi raamatu autorile peale õnnesoovide veel öelda, siis ainult üht – kindlasti oleks Arto Oll soodsate võimaluste korral kirjutama sama hea Eesti Mereväe ajaloo perioodist 1918-2018.