Konverents “Balti meri sõjatules 1939-1945” – Eesti Akadeemiline Sõjaajaloo Selts

Konverents “Balti meri sõjatules 1939-1945”

EESTI AKADEEMILISE SÕJAAJALOO SELTSI KONVERENTS
12.00 Avasõnad
Merike Jürjo Eesti Akadeemilise Sõjaajaloo Seltsi esimees
Krista Sarv Eesti Ajaloomuuseumi teadusdirektor
12.10 Mati Õun, PhD. „Juminda miinilahing 28.–29. august 1941“
12.30 Vladimir Lapin, PhD. „Teise maailmasõja Balti regiooni
sündmuste kajastamine nõukogude ja postnõukogude
historiograafias“ (vene keeles)
13.10 Pavel Petrov, PhD. „Punalipulise Balti laevastiku
lahingoperatsioonid Talvesõjas 1939–1940“ (vene keeles)
13.50 Jurijs Melkonovs. „Riia Boston – nõukogude pommitaja
A-20 saatusest Teises maailmasõjas“ (vene keeles)
14.30 Vaheaeg
15.00 Urmas Selirand. „Hiiumaa militaarmälestised“
15.40 Reet Naber. „Mõningaid meremeeste põgenemislugusid
punavõimu haardest kaasaegsete jutustuste põhjal“
16.10 Peedu Sammalsoo. „Eesti ujuvvahendid Saksa võimude
käsutuses 1941 – 1945“
16.50 Muljeid ja arvamusi konverentsil räägitust