Koolipoisid Vabadussõjas – Eesti Akadeemiline Sõjaajaloo Selts

Koolipoisid Vabadussõjas

Eesti Akadeemilise Sõjaajaloo Seltsi liikmete Merike Jürjo, Aart Nõmme ja Hanno Ojalo koostöös on ilmunud Vabadussõda käsitlev mälestustekogumik “Koolipoisid Vabadussõjas”.

Sõja algusperioodil astus üle terve Eesti nii Kaitseliitu kui ka rindeväeosadesse vabatahtlikult arvukalt kooliõpilasi ning sõja ajal teenis õppursõdurina eri väeosades 2000 kuni 3000 kooliõpilast. Kõige massilisem õppursõdurite tulv Kaitseliitu ja Rahvaväkke leidis aset Vabadussõja algul, kui Tallinna, Tartu, Narva, Rakvere, Viljandi ja Pärnu kooliõpilased astusid vabatahtlikult erinevate moodustamisel olevate üksuste ridadesse. Selles raamatus räägivadki oma mälestuste kaudu need noormehed, kes 1918. aasta novembris-detsembris olid täna veel koolipoisid, aga järgmisel päeval juba sõdurid.  Raamatu andis välja kirjastus Argo.