Teemaõhtu “Metsavend Mihkel Havi salk ja hukkumine 23. juunil 1949” – Eesti Akadeemiline Sõjaajaloo Selts

Teemaõhtu “Metsavend Mihkel Havi salk ja hukkumine 23. juunil 1949”

Eesti Akadeemiline Sõjaajaloo Selts avas oma tegevusaasta 27. jaanuaril 2016 ettekandeõhtuga  “Ühe metsavendade salga langemine: mida räägivad arhiividokumendid?”. Ettekande metsavend Mihkel Havi salgast ja selle hukkumisest 23. juunil 1949 tegi sõjaajaloolane Tiit Noormets.

KGB Läänemaa osakonna operatiivgrupp ründas metsavendade punkrit 23. juunil 1949 Tarva küla lähedal soos kaheksa kilomeetri kaugusel endisest Rootsi raudteejaamast. Tulevahetuses hukkus kuus metsavenda: Mihkel Havi, Jaan Kangur, Artur Lõhmus, Arnold Paltson, Anton Sooaru ja Jaan Vaher. Mõned salga liikmed pääsesid eluga, kuigi said kallaletungi käigus raskelt haavata. Seni levinud versiooni kohaselt reetis punkri asukoha KGB-le salka imbunud  julgeolekuorganite poolt värvatud informaator, kuid tuginedes äsjaleitud arhiividokumentidele avastati salga asukoht pärast kaupluseröövi läbiviidud jälitustöö tulemusena.

Tapetud metsavennad jäeti punkriasemele, kust nende säilmed 2001. aastal  Mihkli kalmistule ümber maeti. Mälestuskivi hukatud metsavendadele avati 2012. aastal.